Doučovatelia predmetu francúzsky jazyk cez internet

Som študentkou Slovenskej technickej univerzity, kde študujem dizajn výrobkov. Ukončila som bilingválne gymnázium so zameraním na francúzsky jazyk.
Hi! Coucou! :)) Rada Vám pomôžem s doučovaním ANJ alebo FRJ, s prípravou na monitor, maturitu, či na pracovný pohovor. Taktiež, ponúkam konverzačné hodiny, ktoré sú vhodné pre jednu osobu, alebo…
som maturantka na bilingválnej francúzskej sekcii na Gymnáziu Ľ.Štúra v Trenčíne, francúzštinu sa učím intenzívne 5. rok mám úroveň C1 (DALF) a zvládnutú maturitnú skúšku z francúzskeho jazyka na…
Som Francúzka žijúca na Slovensku. Mam viac než 10 ročnu prax s výučbou francúzskeho jazyka, učila som v bilingvalnych gymnáziách najprv v Žiline a teraz tu v Bratislave. Učila som aj vo firmách,…
cudzie jazyky, školské predmety, plávanie, bojové umenia a oveľa viac. Mám dlhoročné skúsenosti s výučbou v Rusku.
Dobrý deň, vyštudovala som francuzský jazyk na Univerzite Komenského, v kombinácii s nemeckým jazykom.
Ahojte. Som absolventkou bilingválneho gymnázia v Čadci s vyučovacím jazykom angličtinou. Počas štúdia som bola na 3-mesačnej stáži vo Francúzsku. Momentálne študujem na konzervatóriu v Žiline.…