Doučovatelia predmetu latinčina

Ukončené štúdium na strednej zdravotníckej škole v Trnave.