Doučovatelia predmetu špecifické poruchy učenia

Máš problémy s učením slovenského jazyka - literatúry, prípadne patríš medzi dyslektikov, dysgrafikov? Tak si tu správne. Moje meno je Katka a som vyštudovanou špecialistkou, ktorú hľadáš :) Som…
Som vyštudovaný špeciálny pedagóg, popri VŠ som sa intenzívne zaujímala o Montessori pedagogiku - absolvovala som národný kurz Montessori v Prahe. Práve v Montessori pedagogike vidím kľúč aj pre…
Som špeciálny pedagóg, učiteľ s praxou 17 rokov. Dlhé roky som pôsobil v poradni a riešil som integráciu ako aj žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Momentálne učím v ZŠ v špeciálnej…
Som učiteľka 1.- 4. roč. základnej školy, vychovávateľka, špeciálny pedagóg. Mám 33 ročnú pedagogická prax.