Doučovatelia predmetu Structural Mechanics

Som absolventka bakalárskeho odboru Pozemné stavby a architektúra, inžinierského stupňa Nosné konštrukcie stavieb a taktiež som ukončila doktorandský stupeň v odbore Aplikovaná mechanika na…