Doučovatelia predmetu bulharčina

Som absolventka magisterského štúdia prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Komenského v Bratislave a ponúkam individuálne aj skupinové hodiny (pre max. 3 osoby) vo viacerých jazykoch. Za sebou…
Študujem na Univerzite Mateja Bela v BB odbor ekológia a ochrana ekosystémov. Takisto celý odbor biológia je mojou obľúbenou oblasťou štúdia. Biológiu a následné jazyky môžem doučiť v Poprade a…
Doučujem bulharský a slovenský jazyk, mám vyštudovaný I. stupeň vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského s odborom bulharský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra. Absolvovala som…