Doučovatelia predmetu ekológia

Som doktorand na Katedre Biológie a Ekológie UMB v BB. Rád Vám pomôžem s problémom,, ktorý máte v oblasti biológie a ekológie.
Študujem na Univerzite Mateja Bela v BB odbor ekológia a ochrana ekosystémov. Takisto celý odbor biológia je mojou obľúbenou oblasťou štúdia. Biológiu a následné jazyky môžem doučiť v Poprade a…
S radosťou doučím biológiu, ekológiu alebo anglický jazyk. Na katedre environmentálnej ekológie UK som v roku 2014 získal magisterský titul v odbore ochrany a využívania prírody a krajiny. Pol roka…
Som študent 3.bc ročníka Environmentalistiky (životné prostredie) na PriF UK, mám 21 rokov. Pokiaľ ide o doučovanie, rád vysvetľujem veci ľudským zrozumiteľným spôsobom s cieľom pochopiť princíp…
Som absolventka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre odbor učiteľstvo chémie, ekológie, biológie a rada doučím tieto predmety v rozsahu učiva pre ZŠ,SŠ,VŠ. Teším sa na spoluprácu s vami.
Pracujem ako učiteľka chémie na ZŠ a rada pomôžem s chémiou na ZŠ, SŠ, gymnáziu. Tak isto pripravím na olympiády a rôzne súťaže. Doučujem v meste ŽELIEZOVCE, prípadne sa viem dohodnúť.