Doučovatelia predmetu ekológia

Pracujem ako učiteľka chémie na ZŠ a rada pomôžem s chémiou na ZŠ, SŠ, gymnáziu. Tak isto pripravím na olympiády a rôzne súťaže. Doučujem v meste ŽELIEZOVCE, prípadne sa viem dohodnúť.
Študujem na Univerzite Mateja Bela v BB odbor ekológia a ochrana ekosystémov. Takisto celý odbor biológia je mojou obľúbenou oblasťou štúdia. Biológiu a následné jazyky môžem doučiť v Poprade a…
Som doktorand na Katedre Biológie a Ekológie UMB v BB. Rád Vám pomôžem s problémom,, ktorý máte v oblasti biológie a ekológie.