Doučovatelia predmetu fyzika - sš

Študujem na Gymnáziu v Partizánskom, som študentom tretieho ročníka na 4 ročnom štúdiu, doučujem matematiku a fyziku pre základné školy a matematiku pre stredné školy (pre sš obmedzené len na určité…
Vyštudovala som UMB v BB predmety biológia, fyzika a rada doučím každého, kto to potrebuje.
Volám sa Janka. Mám 22 rokov a momentálne študujem na Slovenskej technickej univerzite, konkrétne na stavebnej fakulte. Mám maturitu z matematiky a fyziky, no tiež som tieto predmety absolvovala aj…
Čakajú ťa tento školský rok prijímacie skúšky na strednú či vysokú školu z matematiky alebo aj fyziky? Rada Ti s prípravou pomôžem. Chceš si vylepšiť prospech? Žiaden problém. Pomôžem aj s…
Momentálne som študentkou Pedagogickej fakulty, študujem matematiku v kombinácii s nemeckym jazykom a literatúrou na Trnavskej univerzite. Predtým som navštevovala gymnázium, mam maturitu z…
Som absolventkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rada doučím chémiu a fyziku žiakov od základnej až po vysokú školu. Mám skúsenosti aj s vyučovaním bádateľskou metódou a snažím sa čo…
doučujem matematiku, pravdepodobnosť, štatistiku, fyziku všetkých stupňov škôl; mám dlhoročné praktické skúsenosti, vysokoškolské vzdelanie III, stupňa, akademické tituly
Som študent štvrtého ročníka na gymnáziu. Niekoľko rokov sa zúčastňujem súťaží ako Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Fyzikálna olympiáda a podobných prírodovedecky orientovaných súťaží, v…
Mám ukončený 3. stupeň VŠ - prírodovedecký smer. Svojich študentov sa snažím pripraviť a doučiť najlepšie ako viem...Pri výučbe používam kvalitné anglo-saské publikácie a monografie.
Ponúkam kvalitné doučovanie s dlhoročnými vedeckými skúsenosťami doma i v zahraničí. Ponúkam individuálny prístup pre špeciálne nadané dieťa alebo študenta, ktorý má záujem o rozširujúce štúdium resp…
Mám vyštudovanú analytickú chémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Skončila som s červeným diplomom. Doučím chémiu ZŠ+SŠ, matematiku ZŠ, fyziku ZŠprijateľnou formou. Doplnkovými…