Doučovatelia predmetu genetické algoritmy

Pracujem ako pedagóg na FCHPT STU v Bratislave. Osobne doučujem v BA zvyšok SR cez internet