Doučovatelia predmetu hra na keyboarde

Ahoj, som aktívny lektor vo výuke klavíra/keyboardu a takisto aktívny hráč na organe ako samouk. Ponúkam súkromné hodiny hry na klavíri/keyboard-u podľa Vami zvolených požiadaviek, hudobného…
Som absolvetou Konzervatória v hre na klavíri a tiez UMB v Banskej Bystrici, Pedafofickej fakulte-hudovná cýchova,etická výchova. Mám 15 ročnú prax ako učiteľka hry na klavíri,keyboarde,hudobnej…
Ahojte, volám sa Rajmund Kákoni a od detstva sa venujem rôznym hudobným nástrojom. Po ukončení Bratislavského Konzervatória a Akadémie umení v Banskej Bystrici sa aktívne venujem výuke na dychové,…