Doučovatelia predmetu hra na violu

Absolovent HTF VŠMU a Hochschule fur Musik und Darstellende kunst Wien , dlhoročná prax v školstve, výučba hry na husle,violu,gitare a hudobnej náuky. Pôsobenie v profesionálnych telesach a…
Absolvent jednej z najprestížnejších hudobných univerzít sveta - Royal College of Music v Londýne. Hráč na husle, violu, momentálne aj člen Štátnej filharmónie Košice, autor projektu Fest Koledy a…