Doučovatelia predmetu jazykové korektúry textu

Pôsobím ako učiteľ SJL na gymnáziu a ZŠ v Košiciach. Venujem sa príprave žiakov a študentov na bežné vyučovanie v škole, vysvetleniu problémových tém učiva, príprave na rôzne druhy celoštátnych…
Som absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove, teda mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu. Pomôžem pri…