Doučovatelia predmetu matematika cez internet

Matika, fyzika a angličtina bezbolestne

33 odučených lekcií
hodnotili 3 študenti
80% 1h
Doučuje aj cez internet
matematika, anglický jazyk, objektovo-orientované programovanie, fyzika, nemecký jazyk - zš
Som maturantka z prešovského gymnázia so záľubou v jazykoch (angličtina, nemčina), matematike, fyzike a programovaní v Pythone.
Som absolventkou fyziky na matfyze UK (tretí stupeň). Doučovaniu sa venujem už niekoľko rokov, je to pre mňa záľuba. Každému žiakovi/študentovi sa snažím vysvetliť učivo podľa jeho úrovne,…
Ahoj! Volám sa Lucia. Už viac ako 15 rokov bývam v USA. Tu som aj študovala na VŠ Business and Management. Rada Ti pomôžem s angličtinou. Od úplných začiatkov až po rozoberanie pokročilých tém... V…
Som študentom v magisterskom stupni štúdia učiteľstva fyziky. Zameriavam sa na problémové doučovanie ale aj opakovanie učiva či prípravu na prijímacie skúšky. Mám tiež skúsenosti s doučovaním ADHD…
Doučujem deti Slovenský jazyk, matematiku, biológiu, geografia. Strednú školu som urobila s vyznamenaním. Milujem deti keďže sama som matka.
Dobrý deň, Moje meno je Soňa. Mám 15 rokov a bývam v Košiciach. Študujem na Gymnáziu Park Mládeže 5 v Košiciach na bilingválne sekcii , kde študujem španielsky jazyk a literatúru . Rada poskytnem a…
Doučovanie ma neskutočne baví, skoro toľko ako mojich študentov! Maturoval som z matematiky, fyziky a informatiky na GJH. Študoval na matfyze. Mám odučených cez 2920 hodín. Som ľavák, čo je obrovská…

Elektrotechnika a matematika (doučovanie, nie pomoc pri skúške)

14 odučených lekcií
hodnotili 3 študenti
100% 1h
Bratislava, Prešov
Doučuje aj cez internet
matematika, elektrotechnika
Študujem elektroniku na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. Doučovaniu sa venujem asi 2 roky a doučoval som prevážne matematiku. Pripravoval som žiakov na prijímačky na 8-ročné gymnázium, na…
V prípade viacerých hodín prvá, nezáväzná hodina ZDARMA!! Som študent na UKF v Nitre - učiteľstvo mat/inf. Mám 23 rokov. Mojím cieľom je doučovať tak že sa snažím spoznať záľuby žiaka a vďaka tomu…

Príprava na monitor, prijímačky, maturitu; Učivo ZŠ a SŠ

200 odučených lekcií
hodnotilo 24 študentov
100% 1h
Bratislava, Trnava
Doučuje aj cez internet
matematika, fyzika, šach
Ahojte, som študentom 4. ročníka gymnázia pre mimoriadne nadané deti. Už od základnej školy ma matematika bavila. Napredoval som v nej a chodil na súťaže, kde som bol úspešný. Na strednej škole som…
Som žiačka posledného ročníka IB Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Od budúceho školského roka nastupujem na Oxford, kde budem študovať Biomedicínu. Mám veľmi rada Chémiu, Biológiu, Fyziku a…
Študujem fyziku na Karlovej univerzite v Prahe. Počas strednej som viedol vlastný astronomický krúžok. Snažím sa učiť tak aby to dávalo zmysel, nie cez poučky. Nevadia mi otázky keď niečomu…