Doučovatelia predmetu medzinárodné právo

Som skončená právnička, a isty cas som praxovala aj v advokátskej kancelárii, preto som sa rozhodla ist cestou hudobnou. Skoncila som konzervatórium a uz 7 rokov pôsobím v opernom divadelnom zbore.…
Absolvent právnickej fakulty, v súčasnosti doktorand na katedre dejín práva. Dejiny sú mojím koníčkom a záľubou už od strednej školy. Chcem sa s vami podeliť o časť svojich skúseností a svojho know…
Absolvent práva s červeným diplomom a cenou dekana za najlepšieho študenta v štúdijnom programe. Absolvoval som tiež postgraduálne štúdium práva na anglickej univerzite. Milovník histórie,…
PhD. na katedre poisťovníctva Ekonomickej univerzity, študent PraFUK 4.rocnik, štatistika, matematika, manažment, marketing
Mám vysokoškolské vzdelanie, štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Doučím anglický jazyk začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých, od 3 do 99 rokov, pripravím na maturitu. Bohaté…
- vyštudovala som Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, preto Vám môžem pomôcť s prípravou na prijímacie skúšky, prípadne na skúšky počas štúdia na VŠ, - mám štátnu skúšku z anglického…
Doučujem právo študentov VŠ a SŠ. Okrem práva aj príbuzne predmety filozofického, psychologického charakteru.
Som absolventkou právnickej fakulty a registrovanou mediátorkou. Na základe získaného osvedčenia pre vykonávanie povolania mediátora som získala poznatky aj z oblasti psychlógie, ktoré sú doplnkom k…
Momentálne pôsobím ako doktorand (PhD.) na Právnickej fakulte UPJŠ. Doučím právo, či už pre potreby strednej školy alebo aj vysokej školy (po dohode, vybrané predmety). Taktiež môžem pomôcť pri…
Som absolventkou Univerzity Mateja Bela, kde som na Filozofickej fakulte vyštudovala odbor učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo filozofie (občianskej náuky). Viem pripraviť žiaka…
Som študentka Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava. Už tri roky doučujem matematiku, slovenčinu a angličtinu ZŠ. Najnovšie pripravím aj na prijímacie skúšky na Právnickú fakultu do TT…