Doučovatelia predmetu občianska náuka

Som mladá kreatívna žena, ktorá rada učí, aj sa nechá niečo naučiť, to čo sa tam nezmestilo do toho profilu predmetov je chémia pre zš učím aj kreatívne predmety ako aj výrobu hande made..
Mám 29 rokov a vyučujem na ZŠ v Ružomberku slovenský jazyk, dejepis a hudobnú výchovu. Mám rada prácu s deťmi, výučbu realizujem aj inými, ako klasickými, metódami. Pripravím žiakov i študentov na…
Študujem učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a filozofie. Úspešne som ukončila bakalársky ročník. Ponúkam doučovanie slovenského jazyka a literatúry s možnosťou prípravy na Monitor…
Doučovanie a kurzy pre deti, študentov a dospelých ako aj pre deti s poruchami učenia. Dbáme na individuálny prístup.Našim cieľom je maximálna flexibilita vychádzajúca z konkrétnych požiadaviek…
Dobrý deň. Som absolventom Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Momentalne som prijatý na štúdium slovenčiny a občianskej náuky na Univerzitu Komenského v Bratislave. Skúsenosti s doučovaním mám,…
Som čerstvou absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor: sociálna práca. Poskytujem pomoc pri záverečných prácach, oblasť - sociálna práca, pedagogika,…
Učím na ZŠ predmety geografia, matematika, informatika, dejepis, občianska výchova. Vyštudovanú mám geografiu a výchovu k občianstvu. Doučím dané predmety, príp. pomôžem s cvičeniami na vysokej škole…
Mám vyštudované učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácií s učiteľstvom občianskej náuky na Pedagogickej fakulte UK. Momentálne učím na II. stupni ZŠ. Rada som k dispozícií všetkým,…
Som študentkou na Žilinskej univerzite.Aktívne sa zaujímam o ruský jazyk, z ktorého mám aj maturitu. Taktiež sa venujem aj matematike a zaoberám sa aj zaujimavosťami zo spoločenských vied.
Som učiteľkou AJ na bilingválnom gymnáziu v Bratislave. Pracujem s deťmi (v rámci voľného času) od svojich 16 rokov, ako doučovateľka, opatrovateľka, animátorka, či organizátorka voľnočasových…
- absolvent Pedagogickej fakulty UK v odbore Ang. jazyk a lit./Etická a občianska výchova, mnohoročná prax, skupiny/individuálne, beginner - advanced, business english.