Doučovatelia predmetu práca so žiakmi so ŠVVP: dyslexia

S viac ako 20 ročnou praxou na ZŠ a SŠ, s využívaním špeciálnopedagogických metód a vhodného prístupu...