Doučovatelia predmetu príprava na testovanie

Doučujem matematiku a príbuzné predmety už vyše 20 rokov. Mám prehľad, čo sa učí na ktorom stupni školy. Pripravujem na prijímačky, monitor, maturitu. Učím študentov matematike najmä porozumieť,…
S viac ako 20 ročnou praxou na ZŠ a SŠ, s využívaním špeciálnopedagogických metód a vhodného prístupu...