Doučovatelia predmetu prijímačky na žurnalistiku

Absolvent prvého stupňa žurnalistiky, pokračujúci v druhom stupni. Viac než dvojročná prax v médiách s pravidelným využívaním spisovného a zvlášť mediálneho jazyka. Štátna skúška zo Slovenského…