Doučovatelia predmetu sš)

Neaktívny - **Som študentom učiteľského odboru fyzika - geografia na FHPV (Prešovská Univerzita). Mám maturitu z matematiky, venoval som aj matematickým olympiádam. Podľa možnosti a mojich schopností…
Som absolventkou bakalárskeho štúdia v a ponúkam doučovanie slovenského jazyka a literatúry Som milá, priateľská, zodpovedná, komunikatívna, trpezlivá a hlavne ochotná.