Doučovatelia predmetu slovenský jazyk - sš

Ahoj, vyštudoval som slovenský jazyk a literatúru Mgr., PaedDr., PhD. v Nitre a Trnave, vyučoval som 14 rokov na univerzite. Doučím čokoľvek zo slovenčiny – pravopis, zvukovú rovinu, gramatiku,…
Doučujem bulharský a slovenský jazyk, mám vyštudovaný I. stupeň vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského s odborom bulharský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra. Absolvovala som…
Som študentkou na University of Exeter a z angličtiny mám dosiahnutý level C2 (CAE). Počas strednej školy som žila aj študovala v Nemecku (Bavorsko) pri Norimbergu.
Dobrý deň, som študentom 3. ročníka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Už od malička sa venujem anglickému jazyku a rád pomôžem s čímkoľvek, čo bude treba. Nemám problém dohodnúť sa na…
PONÚKAM LETNÉ DOUČOVANIE NA ROZDIELOVÉ SKÚŠKY! Som študentom magisterského stupňa učiteľstva slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte. Taktiež učím…
Som 19-ročná študentka druhého ročníka vysokej školy na ekonomickej fakulte. V anglickom jazyku mám zatiaľ úroveň B2, ale pripravujem sa na certifikát C1. Ponúkam doučovanie ako pre deti, tak aj pre…
Vyštudoval som Technickú univerzitu vo Zvolene a momentálne pracujem ako účtovník-ekonóm v Bratislave. Počas štúdia som bol vždy ochotný pomôcť spolužiakom, pokiaľ niečomu nerozumeli alebo…
Som absolventom Filozofickej fakulty UK odbor slovenský jazyk a literatúra a doučovaniu a konzultáciám zo slovenského jazyka som sa venoval už počas štúdia, doučujem slovenský jazyk žiakov a…
Študujem 3.ročník na Prírodovedeckej fakulte UK v BA učiteľstvo biológie a chémie, čo teda aj doučujem, ale venujem sa následne aj angličtine, nemčine či slovenskému jazyku. Zameriavam sa najmä na…
Študujem učiteľstvo matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ, SŠ) na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Momentálne som v 2. ročníku magisterského štúdia. Rada pomôžem a doučím každého,…
Som absolventkou nemeckého gymnázia v Bratislave a nastupujem do prvého ročníku PrifUk odbor biológia.Vďaka bilingvalite našej školy viem uvedené premety doučovať aj v nemeckom jazyku (hlavne…
Som študentka STU. Rada pomôžem s matematikou, chémiou, biológiou, slovenčinou či angličtinou. Rada pomôžem nájsť si vlastný spôsob učenia - "učiť sa učiť".