Doučovatelia predmetu statika

Doučovanie matematiky ZŠ, SŠ,VŠ. Individuálna príprava na príjímacie skúšky na SŠ,VŠ. Dlhoročná kvalita overená úspešnými výsledkami a prijatím študentov. Príprava na Testovanie 9 , maturitu…
Absolventka bakalárskeho odboru Pozemné stavby a architektúra, inžinierského stupňa Nosné konštrukcie stavieb, a ukončila som doktorandský stupeň v odbore Aplikovaná mechanika na Slovenskej…
Som absolventka STU SvF v BA. Ponúkam doučovanie predmetu statika pre 1. ročník Stavebnej fakulty STUBA.
Ahoj, doučovaniu VŠ študentov sa venujem už 16 rokov. Špecializujem sa na doučovanie študentov MTF STU Trnava, ale doučujem aj študentov z iných univerzít a stredných škôl.. Mám množstvo riešených…
Ahoj, mám 26 r., na slovenskej technickej univerzite v Bratislave som vyštudoval odbor architektonické konštrukcie a projektovanie. (konštruktér-projektant). Viem doučiť matematiku, informatiku,…