Doučovatelia predmetu vlastiveda

.Absdghcjgsgcshcajcanchjavbdsjvndskjvnjvnakjnakjsvnakvjnavjnjasvnavjnavnadjvnadkjvnadvndsvnkvjnakvnavnajvnavjna
Som študentom geografie na UK Praha. Semester som strávil aj na University of Sheffield vo Veľkej Británii. Výborné výsledky som na gymnáziu dosahoval aj v iných oblastiach - cudzie jazyky, dejepis,…
V školstve pracujem 15 rokov. Mám vyštudovanú predškolskú a elementárnu pedagogiku, učím žiakov 1. stupňa. Doučím všetky predmety od 1.až 5. ročníka. (matematiku, slovenský jazyk, vlastivedu,…
Doučujem hlavne cez týždeň mimo prázdnin, keďže v NR iba študujem. Študujem na Gymnáziu 4.ročník. Som absolventkou ZUŠ prvého stupňa zobcová flauta, prvého aj druhého priečna flauta a ešte stále…
Ahojte vyštudovala som pedagogiku na UKF v Nitre chémiu - geografu. Momentálne som učiteľka chémie - geografie na ZŠ v BA. Rada budem doučovať rôzne vekové kategórie ZŠ - SŠ - VŠ. (nepripravujem…
Som študentka, ktorá rada pomôže s prípravou do školy alebo na skúšky, či zlepšením sa v danom jazyku.
Ahojte, volám sa Lina a som študentkou na VŠ a študujem manažment. Navštevovala som Pedagogickú a sociálnu akadémiu a mám skúsenosti s prácou s deťmi či už v škole alebo v poobedňajších hodinách. Už …
Som študentom gymnázia a vždy ma veľmi bavil najmä môj materinský jazyk a taktiež geografia. Rovnako však doučujem aj matematiku, fyziku, biológiu či chémiu. Ak by si potreboval s niektorým z týchto…
Celý svoj život som sa venovala školstvu respektíve výučbe a práci s deťmi. Mám vyštudovanú strednú a aj vysokú školu pedagogickú a viac než 20 ročnú prax ako učiteľka všetkých ročníkov na základnej…
Som mladý človek, ktorý sa rád učí a zároveň rád učí druhých.
Mam vyštudovanu geografiu na UK, skúsenosti z PC z praxe ....
Som vyštudovaná učiteľka druhého stupňa VŠ v odbore pedagogika v uvedenej aprobácii predmetov+ počas študia som bola ako študentka pripravovaná na vyučovanie predmetu chémia. Ako učiteľka spomenutých…