ako vytváram prípustkové vety s although, in spite of a despite

5 odpovedí
Vedľajšie vety prípustkové, čiže "clauses of consession", vytvárame vtedy, ak chceme poukázať na kontrast medzi dvoma dejmi -> dejom v hlavnej vete a dejom vo vedľajšej vete.

Na to používame výrazy ako
although - hoci
in spite of - napriek tomu, že
despite - napriek
though, even though atď.

Príklady:
1. Hoci pršalo, išli sa von hrať. -> Although it was raining they went out to play.
Napriek dažďu sa išli von hrať. -> In spite of / despite the rain they went out to play.

2. Hoci / I keď pracoval veľmi ťažko, nemal veľa peňazí. -> Although he worked very hard, he didn’t have enough money.
Even though he worked very hard, he didn’t have enough money.
Though he worked very hard, he didn’t have enough money.

Pozor, s "in spite" vždy používame "of", kdežto za "despite" nasleduje rovno predmet. (In spite OF the rain / despite THE RAIN).

Tiež za oboma in spite of / despite používame iba sloveso s-ING, podst. meno, zámeno. Nikdy nie bezprostredne podmet s prísudkom. (To však vieme docieliť umiestnením "THE FACT (THAT)" za "in spite of / despite".
Komentáre:
Lucia V.
*nemal dosť peňazí (som sa pomýlila - enough = dosť, dostatok)
https://en.wiktionary.org/wiki/although
https://en.wiktionary.org/wiki/in_spite_of
vysvetlenie po slovensky:
http://www.englishguide.sk/pripustkove-vety-1-although-in-spite-of-despite/
Tieto frázy sa v angličtine používajú vždy na začiatku vety.
although= hoci, i keď, in spite of, despite znamená napriek tomu, že