Ak je správne "do siedmych pracovných dní", alebo do siedmich pracovných dní?

6 odpovedí
do siedmich, skloňuje sa to podľa vzoru päť, čiže tak ako je do piatich dní, bude aj do siedmich
Ako píšu ostatní, píše sa "do siedmich". Vzor je "päť" a platí pre základné číslovky 5-99.
Do siedmich pracovných dní
nejedná sa o radovú číslovku teda "i" bude mäkké.
Odpoveď je "siedmich"
Keďže ide o základnú číslovku (koľko dní?) , Píšeme mäkké -i.
Siedmich :)