Čvicenia na anglické časy

Vypracovala som úlohu z anglického jazyka ,chcela by som vedieť či to mám správne , ďakujem za kontrolu .

Prílohy:
Question image
2 odpovede
Viac-menej súhlasím s predchádzajúcim komentárom. Len pár výnimiek:
1. Think of môže byť, pýtame sa na názor.
7. Časový úsek sa naozaj zvykne dávať na koniec, ale gramaticky správne je aj takto. Treba tu však použiť predprítomný čas.
Komentáre:
Andrea J.
ďakujem. 7. dala som možnosť žiačke to ešte opraviť, lebo časom očividne nerozumie.
1. about - nie of (myslí o niekom, think of - používa sa myslieť na niečo z minulosti) a chýba otáznik
2. She has never.... (pri never a yet - je to predprítomný čas)
5. .... spend (v otázke, keď je pomocné sloveso did - sloveso po ňom už je v prítomnom čase).
6. He has just thrown... (just - práve čosi urobil - predprítomný čas)
7. veľmi zvláštna veta - časový úsek na koniec - skús znova
8. costs (it costs)
9. used to deal furniture.... they are dealing the cars
10. He has just done ....