Preklad 2 viet

These are our PE bags.
(PE = telesná výchova)

You can wear their clothes.

3 odpovede
Toto sú naše tašky na telesnú výchovu.

Ty/vy si možeš/te obliect ich oblečenie.
Komentáre:
Peťa J.
Ďakujem
Ahoj, nerozumiem otázke. O čo prosím ide? Ako ti môžme pomôcť?
Komentáre:
Peťa J.
Ahoj, preklad dvoch viet. These are our PE bags. (PE = telesná výchova) You can wear their clothes.
Toto sú naše tašky na telesnú výchovu.
A doslovný preklad druhej vety. Ty/vy môžete nosiť ich oblečenie. V podstate obsah tých tašiek. Slovák by to zjednodušil a povedal. Môžete to nosiť. Tomuto sa hovorí ustálené slovné spojenia. Formálne, nie slang.