Author's photo
Dominika F.
manažment

organizačné správanie

Dobrý deň,
musím vypracovať seminárku o organizačnom správaní, mám v tom však nejako zmätok, čo všetko prosím vás patrí do organizačného správania? Existuje v nom aj nejaké rozdelenie?

1 odpoveď
Jedná sa o rôzne formy komunikáčných zručnosti , nežiadúce formy správania ... v rámci manažmentu - organizačného správania a o napr. verbálna-neverbálna komunikácia, asertívna komunikácia, koučing, aspekty časového manažmentu, stres a stresové situácie, mobing, šikanovanie na pracovisku, prokrastinácia .... je to v podstate správanie v rôznych organizačných situáciach na pracovisku....