Ako zistiť najkratšiu cestu pomocou Dijkstrovho algoritmu?

Vedel by mi prosím niekto poradiť s riešením nasledovnej úlohy?

Výstupom Dijkstrovho algoritmu je aj pole, v ktorom si pre jednotlivé vrcholy grafu pamätáme predchodcu na nájdenej najkratšej ceste.

Uvažujme, že pole predchodcov p obsahuje informáciu o najkratšej ceste v grafe s piatimi vrcholmi označenými 1..5.

Z informácie uloženej v poli zrekonštruujte príslušnú najkratšiu cestu z vrcholu 4 do vrcholu 5.

Prikladám aj obrázok.

Rada by som vedela aj postup, aj riešenie.

Ďakujem pekne

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
Toto asi nemá s Dijkstrom priamo nič spoločné, jednoducho idete po indexoch:
Začínate od konca v 5, predchodca je 2,
pre 2 máme predchodcu 3,
pre 3 máme predchodcu 1,
pre 1 máme predchodcu 4,
a už sme na konci, lebo predchodca 4 je zase 4.
Najkratšia cesta je teda (ideme v opačnom poradí, lebo sme začínali od konca): 4 1 3 2 5.
To je všetko, stačí sa držať zadania.