Author's photo
Anonymný autor
anglický jazyk

Mohli by ste mi prosím pomôcť s týmto cvičením

Prílohy:
Question image
3 odpovede
Ahoj, lepšie riešenie je keď si to vyskúšaš sama a to napísané sem dáš aby ti to niekto opravil...
Budeš vidiet svoje chyby a to ako sa máš zlepšiť... Miloš
Ide o druhú podmienkovú vetu. Po if použi sloveso v past simple, v druhej časti vety použi modálne sloveso might+ sloveso. Napr: If Erin didn't have a baby, she might continue working.
Komentáre:
Anonymný autor
a ked mám teda napríklad not leave- tak mám dať didnt leave? not break- dient break? not follow - didn't follow?
Niki R.
Áno, didn't leave, didn't have, didn't break- ale to iba v časti vety po slove if. Vo vete C, E a G použi might not + sloveso.
Anonymný autor
Mohla by som vám to prosím vas napríklad Poslať na mail a že by ste mi to skontrolovali či to mám dobre ďakujem za ochotu
Ahoj, posli mi to na mail vyplnene a rada ti to skontrolujem:)
Pekny den, Moni
Komentáre:
Anonymný autor
Aký máte meil?