Author's photo
Anonymný autor
chémia

Rozpustnosť

Ešte poprosím o pomoc s týmto príkladom. Ďakujem

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
Mr l molu dekahydrátu uhličitanu sodného = 286 g, tj . 106 g Na2CO3 + 180 g H2O
286 g dekahydrátu obsahuje 106 g bezvodého Na2CO3
100 g dekahydrátu obsahuje x g bezvodého Na2CO3 x = 106 . 100/286 = 37,06 g
100 g dekahydrátu obsahuje b37,06 g bezvodého Na2CO3 a 62,94 g H2O
Na rozpustenie 18 g bezvodého Na2CO3 potrebujeme 82 g H2O
na rozpustenie 37,06 g .......................................................x g H2O
x = 37,06 . 82/18 = 168,83 g H2O
Keďže v samotnom dekahydráte už máme 62,9 g H2O, toto odčítame od celkového množstva vody: 168,83 -62,9 = 105,9 g vody - toto je náš výsledok - možnosť d