Author's photo
Anonymný autor
fyzika - zš

Fyzika

prosím o pomoc pri riešení príkladu

Aké najťažšie teliesko unesie pohár plávajúci na vodnej hladine, keď jeho vonkajší objem je 200 ml a má hmotnosť 10 g ?

Vopred ďakujem

1 odpoveď
Ahoj,

Na riešenie tejto úlohy použijeme Archimedov zákon, podľa ktorého je vztlaková sila pôsobiaca na telo ponorené do kvapaliny rovná hmotnosti kvapaliny, ktorú toto telo vytlačí. V tomto prípade, keď pohár pláva na vodnej hladine, jeho vztlaková sila musí byť rovná hmotnosti vody, ktorú pohár vytlačí, mínus hmotnosti pohára samotného.

Vypočítame hmotnosť vody, ktorú pohár vytlačí. Keďže 1 ml vody má hmotnosť približne 1 g, pohár s objemom 200 ml vytlačí 200 g vody.

Vztlaková sila, ktorú pohár vyvíja, je rovná hmotnosti vytlačenej vody, čiže 200 g.
Aby pohár zostal plávať na hladine, celková hmotnosť pohára a nákladu by nemala presiahnuť hmotnosť vytlačenej vody. Keďže pohár samotný má hmotnosť 10 g, maximálna hmotnosť, ktorú môže pohár uniesť bez toho, aby sa potopil, je 200 g (hmotnosť vytlačenej vody) mínus 10 g (hmotnosť pohára), čo je 190 g.

Takže maximálna hmotnosť, ktorú pohár môže uniesť bez potopenia, je 190 g.

Ak by trebalo niečo viac dovysvetlovať, pokojne sa ozvi, držím palce:)
Vanes