Je správne spojenie "do istej miery", alebo "do určitej miery"?

1 odpoveď
Výrazy "do istej miery, do určitej miery" sú zo syntaktického hľadiska v poriadku.