Author's photo
Juraj S.
matematika

Upravte výraz:

3(x + 1)(y + 2)(z – 3) – 2(x – 2)(y – 1)(z + 3)

2 odpovede
Dobrý deň, Juraj!
V poslednom čase vnímam viacero rýchlych otázok s rovnakými iniciálkami (Juraj S.) - predpokladám, že sa jedná stále o Vás...
Bohužiaľ, nie všetky odpovede sú vždy pravdivé (konkrétne: Priesečníky so súradnicovými osami.)…
Myslím, že by pre Vás bolo lepšie povenovať sa danej problematike trochu vážnejšie - teda nájsť si doučovateľa (nemusím to byť ja, výber je tu pestrý) a nechať si látku vysvetliť - to len na okraj.
V tomto príklade treba najprv roznásobiť zátvorky a potom sčítať jednotlivých členov.
3(x+1)(y+2)(z-3)-2(x-2)(y-1)(z+3) =
= (3x+3)*(yz-3y+2z-6)-(2x-4)(yz+3y-z-3) =
= 3xyz-9xy+6xz-18x+3yz-9y+6z-18-(2xyz+6xy-2xz-6x-4yz-12y+4z+12) =
= 3xyz-9xy+6xz-18x+3yz-9y+6z-18-2xyz-6xy+2xz+6x+4yz+12y-4z-12 =
= xyz-15xy+8xz-12x+7yz+3y+2z-30
Komentáre:
Robert Š.
Pripájam sa k Mirovej myšlienke, tak sa nedá matematika naučiť, že vždy položím otázku, aby to za mňa niekto doriešil. Pokiaľ sú sformulované úlohy skutočne neriešiteľné z vlastných síl, treba doučovateľa, inak sa známka v priebehu krátkej doby môže trvale zhoršovať ...
Robert Š.
Návod: viete Juraj, ako sa dajú zátvorky roznásobovať a ktoré členy sa dajú sčitovať a odčitovať ?
3(x+1)(y+2)(z-3)-2(x-2)(y-1)(z+3) =
= 3xyz-9xy+6xz-18x+3yz-9y+6z-18-(2xyz+6xy-2xz-6x-4yz-12y+4z+12) =
= 3xyz-9xy+6xz-18x+3yz-9y+6z-18-2xyz-6xy+2xz+6x+4yz+12y-4z-12 =
= xyz-15xy+8xz-12x+7yz+3y+2z-30