Author's photo
Silvia O.
geometria

Kužeľosečky

Potrebovala by som pomôcť s narysovaním týchto úloh:
1.) Zobrazte parabolu ak je pre ňu dané 1t, 2t, F.
2.) Zobrazte parabolu, ak je pre ňu dané Tt, T, F.
3.) Zobrazte parabolu, ak je pre ňu dané F,Q, p.
4.)Zobrazte parabolu, ak je pre ňu dané Vt, Tt, T.

Za pomoc Vám vopred ďakujem.

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
prvy priklad:

Postup:

Dané dotyčnice t_1 t_2 a ohnisko F
Kolmice k,l na t_1 t_2 cez F
Priesečníky P_1 P_2 kolmíc k,l s t_1 t_2
Priamka 〖v=P〗_1 P_2 je vrcholová dotyčnica paraboly
Body Q_1 Q_2 stredovo súmerné s F, podľa stredov P_1 P_2, ležia na kolmiciach k,l
Priamka 〖d=Q〗_1 Q_2 je určujúca priamka paraboly
Os o , Fϵo ,o⊥d
Vrchol V=o∩v , bod D=o∩d