Author's photo
Gabriela S.
slovenský jazyk

aké sú správne tvary množného čísla nominatívu pri slovách medaila, formula, barla? sú to barle

sú to medaile / medaily / formule - formuly - barle / barly

2 odpovede
avatar
Zmazaný účet
Medaily, formuly, barly :)
Skloňujú sa podľa vzoru žena, teda 1.p. množné číslo medaily, formuly, barly.
Mgr.Helena Fúseková