Author's photo
Veronika M.
matematika

Kružnicový (kruhový) oblúk, kruhový výsek

ako ho definujeme?
ako vypočítame dĺžku kružnicového oblúku?
ako vypočítame obsah kruhového výseku?

1 odpoveď
Kružnicový oblúk je
- časť kružnice medzi dvoma danými bodmi na kružnici (voľne povedané)
- prienik kružnice a polroviny s hraničnou priamkou AB, pričom body A, B ležia na kružnici (jedna z definícii)

Ak stred kružnice bude vrcholom uhla α, ktorý delí kružnicu na dva oblúky, tak dĺžku kružnicové oblúku, vyčleneného daným uhlom na kružnici, vypočítame ako 2πr. α / 360° a obsah kruhového výseku πr2. α / 360°