Author's photo
Milan J.
matematika

popíšte funkciu f:y = sin x

určite definičný obor D(f), obor hodnôt H(f), kde je f rastúc a kde klesajúca, max, min, periodicita, lokálne maximum a lokálne minimum

2 odpovede
Definičný obor D(f) = ℝ
Obor hodnôt H(f) = <-1; 1>
funkcia je rastúca: ((2k-1/2).π; (2k+1/2).π)
funkcia je klesajúca: ((2k+1/2).π; (2k+3/2).π)
max: 2kп+п/2 (y = 1)
min: 2kп-п/2 (y = -1)
periodicita: 2π
lokálne maximum: zhodné s max
lokálne minimum: zhodné s min
D(f) = R
H(f) = ‹-1, 1›
rastúca na intervaloch ‹ -π/2 +2kπ, π/2+2kπ ›, k є Z
klesajúca na intervaloch ‹ π/2+2kπ, 3π/2+2kπ ›, k є Z
maximum: π/2+2kπ
minimum: -π/2+2kπ
perióda: 2π
lokálne maximum a lokálne minimum závisí od daného intervalu. Ak pôjde o interval: ‹ 4kπ, 6kπ ›, tak bude lokálne maximum 9/2π a lokálne minimum 11/2π