Termomechanika STU MTF

Dobrý deň, asi 5 ľudia sme sa trápili s týmto príkladom a nevieme sa z toho vysomáriť, výsledky nam ani z daleka nevychádzajú tak, ako by mali

vypočítajte veľkosť pôsobiacej sily od tlaku vody pôsobiacej na plochu tvaru štvrťvalca, ktorá sa nachádza na dne nádrže.

Prílohy:
Question image
2 odpovede
Tiež mi to nevychádza presne, ale vyšlo miá to takto (popísal som aj jednotlivé kroky výpočtu):
Na daný 1/4-valec pôsobia 2 sily:
-vodorovná - Fv
-zvislá - Fz
Ťažisko vodorovnej sily je v hĺbke 10 metrov - (8+10)/2, kde je tlak kvapaliny:
p = ρ*g*h = 1000*10*10 = 100 000 Pa
Tento tlak pôsobí na plochu S = 4*6 m (rozdiel h - h1 krát šírka cisterny)
Sila Fv = p.S = 100 000 * 24 = 2 400 kN
Zvislá sila je vlastne tiaž kvapaliny nad tou stenou 1/4-valcu:
Fz = V.ρ = (V1 + V2)*ρ
V1 - objem nad 1/4-valcom
V2 - objem 1/4-valcu
Fz = (V1 + V2)*ρ
Fz = (h1 * r * šírka + 1/4 * π * r² * šírka) * ρ * g
Fz = (8 * 4 * 6 + 1/4 * π * 4² * 6) * 1000 (hustota vody v kg/m³) * 10
Fz ≈ 2674 kN
Výsledná sila:
F = √(2400² + 2674²)
F ≈ 3593 kN
Prílohy:
Answer image
Komentáre:
Halický P.
A dalšie dve strany pošlem keď sa tu budu dať pridať viacstranive dokumenty. Alebo pošlete email. Da sa to prešpekulovať alebo z integrovať. Vyšlo 3658,851kN
Halický P.
patrikhalicky@gmail.com