Vypocitajte súčin rozpustnosti jodicnanu strieborného

Vypocitajte súčin rozpustnosti jodicnanu strieborného, keď na prípravu presne 1,0 dm3 nasyteneho roztoku treba 0,0440 g tejto soli

Stanislav H.   |   14. 6. 2017   |   chémia
1 hlas
1) Konštanta rozpustnosti Ks (AgJO3) = C (Ag+) * C (JO3-). Pretože C (Ag+) = C (JO3-) = C (AgJO3), máme Ks (AgJO3) = C (AgJO3) ^2
2) Koncentrácia C (AgJO3) = ( m (AgJO3) / M (AgJO3) ) / V,
C (AgJO3) = ( 0,044 g / 314,8 g/mol ) / 1 l = 1.4*10^(-4)
3) Ks (AgJO3) = (1.4*10^(-4) ) ^2 = 1.95*10^(-8) (to je odpoveď)
V referenčnej tabuľke máme Ks = 3,0*10^(-8)

Komentáre:

Sorry, M (AgJO3) = 282, Ks (AgJO3) = 2.4*10^(-8)   Ilia M.

Pridať komentár

0 hlasov
AgIO3 + H2O -----------→Ag+ + IO3-
Mr(AgIO3) = 3.16 + 107,8 + 127 = 46
Máme objem a množstvo soli, ktoré je rozpustné.
Takže môžeme vypočítať koncentráciu daného roztoku :
ma 0,044g
c = ---------------- = ---------------------------------- = 1,556.10-4
M.V 282,77g.mol-1.1dm3

Keďže :
Ks(AgIO3) = [Ag+].[ IO3-]
Tak potom Ks(AgIO3) = (1,566.10-4)2 = 2,42.10-8

Späť na zoznam otázok