čo je to disociácia

Stanislav H.   |   14. 6. 2017   |   chémia
1 hlas
Disociácia je rozklad elektrolytu na ióny v roztoku alebo tavenine. V roztoku ióny zvyčajne solvatirované (spojené s rozpúšťadlom cez vodíkové alebo iné slabé väzby, H+ … :OH2 ).

Príkladý:

2H2O <-> H3O+ + OH- Je lepšie pisať tak, pretože podľa súčasných poznatkov protón neexistuje vo vodnom roztoku (vždy je solvatirovaný). To isté platí aj pre ostatné.

H2SO4 <-> H+ + HSO4- Prvá stupeň K1=1000 Konštanta disociácie
HSO4- <-> H+ + SO4 2- Druhá stupeň K2=0.012

NaOH <-> Na+ + OH-
NaCl <-> Na+ + Cl-

Konštanta disociácie
K = ([K+] * [A-]) / [KA]
Silné elektrolyty majú veľkú K.D., slabé majú malú.

Stupeň disociácie
a = n / N * 100%
Stupeň disociácia je pomer disociovaných molekúl látky n k celkovému počtu jej molekúl N

Pre komplexné chemické zlúčeniny

[Ag(NH3)2]OH <-> [Ag(NH3)2]+ + OH-
[Ag(NH3)2]+ <-> [Ag(NH3)]+ + NH3 -log K1 = 3,32
[Ag(NH3)]+ <-> Ag+ + NH3 -log K2 = 7,23

Späť na zoznam otázok