skloňovanie slova kotol

Ako sa skloňuje slovo kotol?

Adam A.   |   21. 6. 2017   |   slovenský jazyk
3 hlasy
N: kotol - kotly
G: bez kotla - bez kotlov
D: ku kotlu - ku kotlom
A: kotol - kotly
I: s kotlom - s kotlami
L: o kotle - o kotloch
1 hlas
rodu kotol sa skloňuje pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla má príponu -e, teda v kotle (tak ako v dube) podobne ako iné podstatné mená domáceho pôvodu s podobným zakončením, napr. popol, kúdol, uhol, spevokol.

V nominatíve množného čísla má príponu -y: dva kotly.

Späť na zoznam otázok