Diakriticke znamienka

Diakritické znamienka predstavujú skupinu znamienok, ktoré sa v slovenskom jazyku vyskytujú nad daným písmenom. Ich funkciou je odlíšiť výslovnosť, ale aj význam daného písmena alebo slova. V slovenskom jazyku používame 4 diakritické znamienka:
mäkčeň (ď, ť, ň, ľ, ...), dĺžeň (á, é, í, ó, ú,....), vokáň (ô), dve bodky (ä).
Komentáre:
Anna Č.
Mnohí si myslia, že k diakritickým znamienkam patrí aj bodka nad mäkkým i. Tá je však súčasťou daného znaku. Nemá totiž funkciu zmeniť význam slova, ani nemodifikuje iný znak, ako je to v prípadne dĺžňa alebo mäkčeňa.
Späť na zoznam otázok
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku