Author's photo
Henrieta K.
matematika

Úloha

Prílohy:
Question image
2 odpovede
Vyjadruješ zo vzorca základnými matematickými operáciami (+, -, *, /), ako som to ukázal v prvej časti príkladu :D
Prílohy:
Answer image
Prílohy:
Answer image