Aromaticke uhlovodiky- reakcie(stredoskolska chemia)

Mohla by som Vas poprosit o pomoc s 5. ulohou?
Ako by ste postupovali?


Odpoviem ti na to. Prosím ale daj mi trošku oddychu. Idem si urobiť kávu.
Uvedený derivát je možné vyrobiť napríklad tak, že ako prvú urobíme sulfonáciu (reakciu s kyselinou sírovou). Sulfoskupina sa naviaže na ľubovoľné miesto benzénu, ale po substitúcii bude záporným mezomérnym efektom ovplyvňovať vstup ďalšieho substituenta do polohy meta. V druhom kroku preto urobíme metyláciu (priame zavedenie COOH skupiny nie je možné) - necháme vzniknutú benzénsulfónovú kyselinu reagovať napr. s metylchloridom v prítomnosti katalyzátora AlCl3. A v treťom záverečnom kroku urobíme oxidáciu vzniknutého produktu, pri ktorom sa metylová skupina postupne oxiduje na karbonylovú až karboxylovú.
Z benzénu sa dá najprv vyrobiť kyselina benzoová pomocou alkylačného činidla, následne HNO3 spolu s H2SO4 tvoria sulfonačné činidlo. Tak sa SO3H skupina naviaže na kyselinu benzoovú.
Syntéza danej zlúčeniny spočíva v postupných krokoch pri aplikácii Se rekacií na aromatický systém . Najprv pomocou Friedel - Craftsovej alkylácie naviažeme metyl na aromatický systém / CH3Cl + AlCl3 / , oxidačnými činidlami zoxidujeme až na kyselinu benzoovú.. COOH skupina je substituent II. rádu a teda bude orientovať vstup ďalšieho substituenta do polohy meta. Už nám stačí iba nechať zreagovať kys. benzoovú za podmienok - 2x HOSO3H a máme vytúženú zlúčeninu
Späť na zoznam otázok
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku