Author's photo
Kristina P.
chémia - sš

Molová hmotnosť

Dobrý deň potrebovala by som pomôcť s príkladom c).

Prílohy:
Question image
3 odpovede
m = n x M
m = 0,0065 x 158
m = 1,027 g KMnO4
1 mol KMNO4 : 39+55+(4x16) = 158g
6,5 _"_ 158 x 6,5 = 1,027g (1,03g)
správna odpoveď c)
avatar
Zmazaný účet
Napodobne ako pred chvíľou aj úloha b)
Máš zadané látkové množstvo tentoraz manganistanu draselného teda:
n=6,50mmol=0,0065mol
máš vypočítať hmotnosť m=?
Závislosť medzi hmotnosťou a látkovým množstvom ti udáva vzťah:
m=M*n
kde M je molová hmotnosť uhličitanu vápenatého, ktorú získaš z chemických tabuliek alebo z Mendelejevovej periodickej sústavy prvkom sčítaním mólových hmotností jednotlivých atómov danej zlúčeniny.
M= 158,034kg/kmol
teda dosadením:
m=158,034g/mol * 0,0065mol
m=1,027g