Prosim o pomoc pri vyriešení prikladu, postup, vysledok, dakujem pekne

Michal narysoval pravidelný šesťuholník, ktorého vrcholy ležali na kružnici dĺžky 16cm.
Potom pre každý vrchol svojho šesťuholníka narysoval kružnicu so stredom v tomto vrchole, ktorá prechádzala jeho dvoma susednými vrcholmi. Vznikol útvar ako na obrázku.
Urč obvod vyznačeného kvietka.

•Ak sa dá tak bez: Pí

Anna C.   |   23. 1. 2019   |   matematika
1 hlas

Komentáre:

Obrázok priložený nebol, takže dúfam, že som dobre porozumela textu. Funguje to tu tak, že prenesie obrázok alebo text.   Anna S.
Nemáte správne vyriešenú úlohu. Obrázok je nesprávny. Kružnica má mať stred vo vrchole šesťuholníka a má mať polomer, ktorý má dĺžku rovnajúcu sa vzdialenosti dvoch vrcholov.   Eva C.
To som vedela, hneď ako som to odoslala...nedá sa spätne vziať odoslané späť. Nie tak dávno som s jednou gymnazistkou riešila úlohu so šesťlupiekovým kvietkom...takže som naletela, že to je to isté a poriadne si to prečítala po odoslaní... :-) ....   Anna S.

Pridať komentár

1 hlas
Ak ide o pravidelný šesťuholník, potom musí byť tvorený 6-timi rovnostrannými trojuholníkmi. Potom polomer opísanej kružnice šesťuholníka je dĺžka strany ktoréhokoľvek z tých šiestich trojuholníkov. Ak rysujeme kružnice, ktoré majú prechádzať susednými vrcholmi k vrcholu, v ktorom je stred kružnice, potom je ich polomer opäť rovný dĺžke strany spomínaných trojuholníkov. Potom polomer kružnice opísaného kvietka je 2*dĺžka strany trojuholníka. Ak je obvod kružnice okolo šesťuholníka 2*Pi*r=16, potom Pi*r=16/2, dĺžka kružnice opísanej kvietku je 4*Pi*r=4*16/2=32

Komentáre:

Takže môj kvietok mal byť trojlupienkový....čítala som naozaj "s porozumením"...... 32 je správne dávam vám bod   Anna S.

Pridať komentár

Nenašiel si odpoveď na svoju otázku?
Pridaj novú otázku

Späť na zoznam otázok

Ďalšie otázky:

Chémia

Koľko mólov je 54,28 g BeCl2?

Chémia

Koľko molekúl sa nachádza v 512g CH4?

Chémia-výpočty

Koľko mólov je 8,25x10^31 molekúl(častíc) KBr?

Nárys, bokorys, pôdorys

Prosím vás aký útvar má byť z týchto kociek,nám to nejako nevychádza

Chémia

Koľko mólov je 8,25x10^31 molekúl NaF?