Geometria-sš

Author's photo
Petra L.
matematika SŠ


V prvom príklade si najskôr narysuj úsečku o dlžke 7 cm, potom od nej rovnobežku vo vzdialenosti 6,5cm. Potom z konca, resp. začiatku usečky (strany c) sprav polpriamku ktorá bude zvierať uhol 30° a tam kde to pretne rovnobežku máš vrchol trojuholníka.
Komentáre:
Michal K.
Ten druhý nechápem,ktorý údaj má 5cm
Martin M.
5 cm má uhlopriečka BD. Takže nakresliť 4 cm, uhol 45 stupňov na na polpriamkach namerať 5 cm. Podľa obrázka to je rovnobeznosten, tak cez bod D viesť rovnobežky s AB a z bodu B rovnobežky s AD.
Späť na zoznam otázok
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku