Pre ňho preňho

Tomáš P.
Tomáš P.
slovenský jazyk

Píše sa správne "pre ňho" alebo "preňho"?

Skrátené tvary -ňho, -ň, ktoré sa nepoužívajú samostatne, ale iba v spojení s predložkami sa píšu spolu (zaňho, zaň, doňho, doň, poňho, poň, oňho, oň, preňho, preň a pod.)
Komentáre:
Tomáš P.
Ďakujem za odpoveď!
Cyril M.
Je to zmeravený tvar.Osobitne by bolo pre neho.
Preňho je správne. Tak ako naň (skratka od na neho)
Späť na zoznam otázok
Odpovedať na otázku
Pošli svoju otázku
?
Pošli svoju otázku