Author's photo
Zmazaný účet
fyzika

Kirchhoffove zákony

Dobrý deň neviem ako sa vypočíta tento príklad. Vedel by stim niekdo pomôcť?.. ĎAKUJEM Niko

Prílohy:
Question image
2 odpovede
- U1 + R1.I1 + R2.I1 + U2 + R3.I3 + U3 = 0
- U3 - R3.I3 - U2 + R4.I2 + R5.I2 = 0
I1 - I2 - I3 = 0
-------------------------------------------------------
(R1 + R2).I1 + R3.I3 = U1 - U3
(R4 + R5).I2 - R3.I3 = U2 + U3
I1 - I2 - I3 = 0
-----------------------------------------------------------
(30 + 10).I1 + 10.I3 = 1 - 8
(15 + 5).I2 - 10.I3 = 1 + 8
I1 - I2 - I3 = 0
----------------------------------------------------
40.I1 + 10.I3 = - 7
20.I2 - 10.I3 = 9
I3 = I1 - I2
-------------------------------------
40.I1 + 10.(I1 - I2) = - 7
20.I2 - 10.(I1 - I2) = 9
------------------------------------
40.I1 + 10.I1 - 10.I2 = -7
20.I2 - 10.I1 + 10.I2 = 9
----------------------------------
50.I1 - 10.I2 = -7
- 10.I1 + 30.I2 = 9
----------------------------------
150.I1 - 30.I2 = - 21
- 10.I1 + 30.I2 = 9
---------------------------------
140.I1 = -12
I1 = -12/140
I1 = - 6/70
I1 = -85,7 mA

-10.(-6/70) + 30.I2 = 9
6/7 + 30.I2 = 9
30.I2 = 9 - 6/7
30.I2 = 57/7
I2 = 57/7/30
I2 = 19/70
I2 = 271 mA

I3 = I1 - I2
I3 = - 6/70 - 19/70
I3 = - 25/70
I3 = - 5/14
I3 = - 357 mA

Prúdy I1 a I3 majú zápornú hodnotu. Preto tečú opačne, než je vyznačené na obrázku.
Komentáre:
Gustáv Č.
Oprava: - U1 + R1.I1 + R2.I1 + U2 + R3.I3 + U3 = 0 - U3 - R3.I3 - U2 + R4.I2 + R5.I2 = 0 I1 - I2 - I3 = 0 ------------------------------------------------------- (R1 + R2).I1 + R3.I3 = U1 - U3 (R4 + R5).I2 - R3.I3 = U2 + U3 I1 - I2 - I3 = 0 ----------------------------------------------------------- (30 + 10).I1 + 10.I3 = 1 - 8 (15 + 5).I2 - 10.I3 = 1 + 8 I1 - I2 - I3 = 0 ---------------------------------------------------- 40.I1 + 10.I3 = - 8 20.I2 - 10.I3 = 9 I3 = I1 - I2 --------------------
Gustáv Č.
V 1. rovnici má byť na pravej strane U1 - U2 - U3 a číselne namiesto - 7 má byť - 8. Potom prúdy budú I1 = -107 mA, I2 = 265 mA, I3 = -300 mA.
avatar
Zmazaný účet
Ďakujem, za pomoc