Author's photo
Angelika Š.
matematika - sš

DOMACA ULOHA

Dobrý deň, vedeli by ste mi prosím pomôcť s týmto príkladom z matematiky.
Jedná sa o učivo vzajomna poloha p roviny.
zadanie je : Určite vzajomnú polohu priamky a roviny , uhol medzi nimi a priesečník ( ak existuje )
p=XY, X(2,1,3) , Y(0,5,5) uhol beta:(x=1+4t-s, y=2t-s, z=1-3t+s)

1 odpoveď
Máš 2 možnosti : buď si vyjadríš rovnicu priamky p parametricky pomocou smerového vektora s =Y-X=(-2,4,2) a riešiš sústavu 3 rovníc s 3 neznámymi alebo si napíšeš z parametrickej rovnice roviny všeobecnú rovnicu - najlepšie cez normálový vektor n ktorý je vektorovým súčinom vektoru t=(4,2,-3) a vektora s=(-1,-1,1) a do vš. rovnice roviny dosadíš za x,y,z súradnice priamky p z jej parametrického vyjadrenia (to musíš vyjadriť v oboch prípadoch). ;-)