Author's photo
Kristína B.
chémia - sš

Neutralizacia kyseliny hydroxidom

Ako vyriešiť úlohu č.476 a dopravovať sa k správnemu výsledku ? Nerozumiem tomu.

Prílohy:
Question image
1 odpoveď
Dobrý deň,
K uvedenej kyseline je potrebné pridať ekvimolárne množstvo hydroxidu (ak chceme bezo zvyšku) a kyselina šťaveľová obsahuje 2 cooh skupiny teda k nej na neutralizáciu musíme pridať rovnaký počet mólov, alebo násobky tohto čísla. Pri Ba(OH)2 stačí 0,4 mol, nakoľko uvedený hydroxid obsahuje dve OH skupiny (rovnaký princíp platí pre Mn(OH)2) a 0,8 mol LiOH (dvojnásobné množstvo), pretože tento hydroxid má len 1 OH skupinu.
Komentáre:
Gabriela O.
Ešte by bolo vhodné dodať, že ostatné z možností nie sú nádobkami počtu mólov príslušnej kyseliny, teda bezo zvyšku by neutralizácia neprebehla. Otázne by ešte mohlo byť CsOH 0,4 mol (čo by sa dalo nazvať ekvimolárnymn množstvom), no treba si uvedomiť, že jedna hydroxylová skupina je nedostačujúca na neutralizovanie kyseliny šťaveľovej.